baskaninmesaji

Odamızın 2012 yılında başlayan kurumsallaşma çalışmaları, 2013 yılında ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi'nin uygulanmaya başlamasıyla ivme kazanmıştır. Kalite yönetim sistemi, ETSO'nun üye taleplerini karşılayan ve hizmetlerini standardize ederek sürekli ve gelişen bir oda refleksi kazandırmayı hedeflemiştir. Bu hedef doğrultusunda odamız, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından “Türk Oda sisteminin kalitesinin iyileştirilmesi” amacıyla Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları (Eurochambers) işbirliğinde geliştirilen Oda-Borsa Akreditasyon Sistemi'ne dahil olmak amacıyla 2013yılında başvuruda bulunulmuş,Başvurumuz kabul edilerek Akreditasyon sistemine geçiş için işlemler başlatılmıştır. Oda akreditasyon sistemi, odalar tarafından yerine getirilmesi gereken asgari hizmet şartlarını ortaya koymakta ve bu hizmetlerin yerine getirilmesi konusunda her yıl odaların kendi performanslarını değerlendirmelerini, üç yılda bir de denetçiler tarafından denetlenmelerini öngören bir sistemdir.

İşte bu noktada, stratejik plan ve stratejik yönetim kavramı odamızın gündemine gelmiştir. Küreselleşmenin beraberinde getirdiği baş döndürücü teknolojik devrim ve değişim sadece özel sektörün değil, kamunun ve sivil toplum kuruluşlarının rollerini arttırarak, iş yapma yöntem ve biçimlerini de değiştirmiştir. Özel sektörün temsilcisi olan ticaret ve sanayi odalarının da rekabetçi bir dünyada üyelerinin beklentilerinin ötesinde hizmet sunma anlayışına sahip olması, üyelerinin rekabet güçlerini arttırması, bölgelerinde girişim ve girişimcilik ikliminin geliştirilmesi yönünde roller üstlenmesini gerektirmiştir. Öte yandan bu rolleri üstlenen odaların katılımcılık, şeffaflık, hesap verebilirlik, verimlilik ve mali yönetimde etkinlik gibi yönetsel ilkeleri de benimsemesi ve içselleştirmesi zorunluluğu ortaya çıkmıştır.

Dünyada ve ülkemizde ortaya çıkan bu ihtiyaçlardan hareketle hazırlanan 2013-2023 ETSO Stratejik Planı'nın uygulanma aşamasında Oda Meclisi'ne ve Yönetim Kurulu’na görev düşmektedir.ETSO Stratejik planını farklı kılan unsurlardan birisi de güçlü ve etkin bir denetim mekanizması tasarımıdır. Stratejik plan açılımlı eylem planlarının uygulanmasının izlenmesi ve değerlendirilmesinde Oda Meclisi ve Yönetimden oluşan bir komisyon tarafından yürütülecek izleme ve değerlendirme süreci, stratejik plan ve stratejik yönetim kavramlarının odamızda yerleşmesini hızlandıracaktır. Her geçen gün büyüyen ve kabına sığamayan, müreffeh, mutlu ve huzurlu insanların yaşadığı bir Emirdağ rüyasının gerçekleştirilmesine katkıda bulunmasını umut ettiğimiz çalışmalarda emeği geçen, destek veren herkese teşekkürlerimi sunarım.

Saygılarımla,

Halil İbrahim AKTEPE
Yönetim Kurulu Başkanı

istihdam  kosgepgezi

hizliaidat onlinebelge istek
bilgiedinme anketlr arastirmarapor

 

İş Birliklerimiz