MUHASEBE BİRİMİNİN GÖREVLERİ

Oda Meclisi tarafından belirlenen Vesika Harçları-Hizmet Karşılığı Ücret, Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat tarifeleri kapsamında üyelerimizden tahsilat yapıp, karşılığında makbuz verir. Ayrıca; Oda giderlerinin yapılmasını sağlar ve takip eder.

Üyelerimiz Oda’ya iki tür aidat ödemektedirler. Birincisi yıllık aidat, ikincisi munzam aidattır. Yıllık aidatlar her yıl başında derece ve kademeler itibariyle maktu olarak belirlenmektedir. Munzam aidat ise bir önceki yıl beyan edilen ticari kazancın % 0.5’i değerindedir.  Munzam aidat tespiti için ise üyelerimizin ne kadar kazanç elde ettiğini gösterir belgeyi (vergi beyannamesi, tahakkuk fişi, bilanço) Odaya ibrazı gerekmektedir.  Üyelerimiz aidat miktarlarını Odamızdan mesai saatleri içerisinde telefonla öğrenenileceği gibi web sitemizden de öğrenebilirsiniz. 

Aidatlar Oda veznesine ödenebileceği gibi kredi kartıyla web sitemizden de ödenebilir.

Aidatların her yıl Haziran ve Ekim aylarında Oda’ya ödenmemesi durumunda, kamu alacaklarına uygulanan oranda gecikme zammı ayrıca tahsil edilmektedir.

Üyelerimizin vergi numaralarını ve her yıl vergi matrahlarını telefonla ya da faksla Odamıza bildirmeleri menfaatleri icabıdır. 
  
Yıllık aidat ve munzam aidat ödemeleri üyelerimizden her yıl Haziran ve Ekim aylarında iki eşit taksitte tahsil edilir.

istihdam  kosgepgezi

hizliaidat onlinebelge istek
bilgiedinme anketlr arastirmarapor

 

İş Birliklerimiz